aerodinamički profil krila


aerodinamički profil krila
• aerofoil blade section

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.